Objednávka právní služby

Vyplňte sjednanou částku k úhradě.
Vyplňte pouze v případě, že si přejete fakturu vystavit na podnikatelský subjekt.